SETIAP LAGU YANG ANDA TULIS ADA NILAINYA DALAM BENTUK TUNAI